Modern Konst –
Abstrakt konst
av Susanne Grahn


Modern konst
av Susanne Grahn

Modern konst, vad är det och hur definierar vi det? För mig är modern konst en frihet att uttrycka mig i mitt måleri med enkelhet och inre känsla av att allt är okej. Det finns för mig inga regler vad gäller abstrakt konst eller modern konst, eller inte heller några ramar för hur jag måste använda min kreativitet. Jag minns ett konstverk från min barndom som jag alltid kännt väldigt mycket för. Det är just en abstrakt tavla/målning en för mig riktig färg explosion. I den målningen känner jag positivitet och mycket glädje. Jag tror att redan där och då visste jag inom mig att jag en dag själv skulle måla liknande abstrakta konstverk. Det har gått många år men nu är det verklighet.

 

Modern abstrakt konst

Jag målar abstrakt konst på canvas. Det jag målar är framförallt nonfigurativ konst. Det betyder att du i mina målningar måste använda din fantasi och känsla. För mig är det en process som börjar långt innan jag påbörjar mitt arbete i ateljén. Det är i vardagens mest enkla situationer som jag hittar min inspiration. I valet av färger till att börja med. Därefter när jag väl står framför duken och lyssnar inåt kan jag påbörja mitt arbete. Då är det känslan och avtryck ifrån det som jag upplever som vackert och vill förmedla som blir mina abstrakta uttryck på duken.

Tidlös modern och abstrakt konst för mig

Abstrakt konst betyder att färger och former i mina målningar inte representera föremål eller något annat man skulle kunna känna igen från verkligheten. I en abstrakt målning är det upp till betraktaren att använda sin egen fantasi för att få en känsla eller bild av vad målningen/tavlan säger till dig. För många människor är det en viktig del att även i en abstrakt målning/tavla se något de kan verifiera till verkligheten och därmed blir det abstrakta konstverket igenkännerligt. Enligt vad jag förstår så är det för många viktigt att de kan knyta konstverken till betydningar och föreställningar men mera på det abstrakta planet med allas olika tolkningar och synpunkter utifrån deras egen fantasi. Jag vill genom mina abstrakta konstverk förmedla glädje, lycka och det känner jag att jag kan göra med olika färgkombinationer och former.

För mig är det en lycka att var och en kan se sin egen tolkning i mina abstraktioner.

[instagram-feed]